Acil servislere zorunlu nöbet!

Sağlık Bakanlığı "Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımladı. Tebliğe göre; acil servislerde hasta yoğunluğunun azaltılması ve hasta memnuniyetinin artırılması için 'triyaj' (seçme/sıralama) işlemi, acil servisin girişinde yapılacak

Yaşam

Acil servislere zorunlu nöbet! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın yakındığı “acil servislerdeki yığılma”ya karşı, acil servis girişinde “hasta karşılama ve taşıma elemanı” bulundurulması koşulu getirildi. Kadrosunda beş ve daha fazla acil tıp uzmanı bulunan sağlık tesislerinde 24 saat acil servis nöbeti düzenlemesiyle 11 branşın tabiplerine nöbet de zorunlu kılındı. Acil servislerle ilgili düzenleme dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan tebliğ ile birlikte şu düzenlemeler yapıldı:

Gerekli tetkik ve tahliller için hastayı ilgili birimine ulaştırılması için görevli personelin sarı ve kırmızı alanlarda bulunması zorunlu hale geldi. Ayrıca, acil servisler bünyesinde ambulans girişi ve acil servis girişlerinde hasta karşılama ve hasta taşıma elemanı bulunması zorunluluğu da tebliğde yer aldı.

Acil branş nöbeti tutan uzman tabiplerin icap nöbetine dahil edilmemesinde de değişiklik yapıldı. Dahili ve cerrahi acil branş havuz nöbetine dahil edilen uzman tabipler, ayrıca icap nöbetinden de sorumlu tutuldu. Hangi branşlarda icap nöbetlerinin düzenleneceği kararı ise baştabip kararlarına bırakıldı.

Kadrosunda beş ve daha fazla acil tıp uzmanı bulunan sağlık tesislerinde 24 saat acil servis nöbeti getirildi. İç hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, beyin cerrahi, kulak burun boğaz hastalıkları ile ortopedi ve travmatoloji, kardiyoloji, nöroloji, anestezi ve reanimasyon, aile hekimliği branşlarına zorunlu nöbet getirildi.

Acil servislerde hasta takibi 24 saat ile sınırlandırıldı. Kesin tanısı konulmamış veya birden fazla kliniği ilgilendiren hastaların, acil servisten sorumlu tabip ile nöbetçi uzman tabip tarafından en uygun kliniğe yatış yapmasına karar verildi. Boş yatak sıkıntısı yaşandığı durumlarda ise hastanın ilgili klinik tarafından tedavisi yapılmak üzere boş yatak bulunan uygun kliniklerden birine yatırılması kararlaştırıldı.

Acil servise ilerlemiş veya ilerleyen bir rahatsızlıkla gelmeyen, bir başka sağlık tesisinden acil veya ve yatış yapabileceği bir araçla sevk edilmeyen hastaların yatış ve takibinin kesinlikle yapılmaması kararı tebliğde yer aldı.

Acil yataklı serviste gözlem ve takip için sekiz saat yatan, hastaneye yatış kararı verildiği halde yine acil yataklı serviste dört saatten uzun yatan hastası bulunan kliniklere yeni hasta yatırılması engellendi. Başka klinikte yatak olması durumunda, bu yatakların, acil hastalara açılması kararlaştırıldı.

Acil servislere konulacak güvenlik kameralarının ses kayıt içermesi gerekliliği eklendi.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: