Mu­rat Boz ve Mu­rat Dalkılıç rakip oldu!

İki ünlü şarkıcı Murat Boz ve Murat Dalkılıç, sahnedeki rekabetlerini beyazperdeye taşıyor. İki Murat’ın filmleri aynı gün vizyonda olacak.

Magazin

Mu­rat Boz ve Mu­rat Dalkılıç rakip oldu! Sa­nat dün­ya­sın­da dost­luk­la­rıy­la par­mak ısır­tan, özel ha­yat­la­rın­da ne­re­dey­se hiç ay­rıl­ma­yan iki ün­lü pop­çu Mu­rat Dal­kı­lıç ve Mu­rat Boz, si­ne­ma­da ra­kip olu­yor.

İki ün­lü şar­kı­cı­nın ka­ri­yer­le­rin­de bü­yük önem ver­dik­le­ri si­ne­ma de­ne­yim­le­ri­ni ya­şa­dık­la­rı film­ler ay­nı gün viz­yo­na gi­re­cek. Mu­rat Bo­z’­un baş­ro­lü Bu­rak Öz­çi­vit’le paylaş­tı­ğı ‘Kar­de­şim Be­ni­m’ adlı si­ne­ma fil­mi 16 Oca­k’­ta iz­le­yi­ciy­le bu­lu­şa­cak.

Bunlarda ilginizi çekebilir: