Nurgül Ye­şil­çay ile Ber­gü­zar Ko­re­l'in hayranları birbirine girdi!

Nurgül Ye­şil­çay ile Ber­gü­zar Ko­re­l’­in hayranları sosyal medyada birbirilerine girdiler.

Magazin

Nurgül Ye­şil­çay ile Ber­gü­zar Ko­re­l'in hayranları birbirine girdi! Nurgül Ye­şil­çay ile Ber­gü­zar Ko­re­l’­in Arap fan­la­rı sos­yal med­ya­da bir­bi­ri­ne gir­di. Di­zi­le­ri ay­nı gün, ay­nı sa­at­te ya­yın­la­nan iki ün­lü oyun­cu­nun se­ven­le­ri ‘Ki­min di­zi­si bi­rin­ci ola­ca­k’ ya­rı­şı baş­lat­tı.

Ar­dın­dan kim da­ha gü­zel an­ke­ti dü­zen­len­di. Nur­gül Ye­şil­çay, hem rey­ting­lerde hem de gü­zel­lik­te Ber­gü­zar Ko­re­l’­i geçmeyi ba­şar­dı.

"Gecce" filminde rol gereği aldığı kiloları veren oyuncunun yeni dizisini uydudan ilgiyle takip eden Arap dünyasından "Daha fazla kilo verme, biz seni dolgun görmek istiyoruz" mesajları yağıyor.

Bunlarda ilginizi çekebilir: