Özge Özpirinçci: Eğer mutsuzsam...

Baş­rol­le­ri­ni Buğ­ra Gül­so­y’­la pay­laş­tı­ğı Aşk Ye­ni­de­n’­in gü­zel oyun­cu­su Öz­ge Öz­pi­rinç­ci, cilt ba­kı­mı ko­nu­sun­da an­ne­si­nin sö­zün­den çık­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

Magazin

Özge Özpirinçci: Eğer mutsuzsam... An­ne­si­nin bu ko­nu­da çok bil­gi­li ol­du­ğu­nu be­lir­ten Öz­pi­rinç­ci, “An­ne­min ec­za­ne­ye yap­tır­dı­ğı krem­ler do­la­bım­da bu­lu­nur. Ay­rı­ca kan­ta­ron ya­ğı ver­di. Bu­nun­ da faydasını gö­rü­yo­rum. So­da li­mon­dan buz küp­le­ri ya­pıp sü­re­rim. Do­ğal ba­kımı se­vi­yo­ru­m” de­di.

Eğer mutsuzsam aynaya bakmam

Ge­ne­tik ola­rak da yu­mu­şak bir cil­de sa­hip ol­du­ğu­nu be­lir­ten ün­lü oyun­cu aşı­rı mak­yaj­dan her za­man kaç­tı­ğı­nı ve mak­ya­jı­nı sil­me­den uyu­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. İç gü­zel­li­ği­nin in­sa­nın yü­zü­ne yan­sı­dı­ğı­nı da ifa­de eden Öz­pi­rinç­ci, mut­suz ol­du­ğu zamanlar­da ay­na­ya bak­tı­ğın­da ken­di­ni gü­zel gör­me­di­ği­ni de di­le ge­tir­di.

Foto galeri için tıklayınız...

Foto galeri için tıklayınız...
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: