Sürdürülebilirlik için büyük adım!

Soyak Holding CEO’su Dr. M. Emre Çamlıbel, İstanbul Proje Yönetim Derneği (İPYD) tarafından düzenlenen Dinamikler 2013 14. Proje Yönetim Kongresi’nde katıldığı panelde sürdürülebilirliğin Türkiye’nin 10. Kalkınma Planı içinde yer almasının geleceğe dair çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

Yaşam

Sürdürülebilirlik için büyük adım! Gayrimenkul, enerji, çimento ve döküm sektörlerinde öncü projelere imza atan Soyak Holding’in CEO’su Dr. M. Emre Çamlıbel 22-23 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen İstanbul Proje Yönetim Derneği (İPYD) tarafından düzenlenen Dinamikler 2013 14. Proje Yönetim Kongresi’nde ‘Türk İnşaat Sektörünün Geleceği’ paneline konuşmacı olarak katıldı.


Yöneticiliğini PY Consulting International Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Doğançay tarafından yapılan panelde, gayrimenkul sektöründe en tecrübeli kurumsal yatırımcılardan biri olan Soyak Holding CEO’su Dr. M. Emre Çamlıbel 10. Kalkınma Planı’na atıfta bulunarak şunları söyledi:

“10. Kalkınma Planı’nın sürdürülebilirlik ve geleceğe dair konular içermesi bizi en memnun eden konuların başında geliyor. Sürdürülebilirliğin resmi raporlara, planlara girmesi gelecek konusunda umut veriyor. Sizin de bildiğiniz gibi 10. Kalkınma Planı’nda gayrimenkul sektörüne ait görüşler İnşaat, Mühendislik, Mimarlık, teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Özel İhtisas Komisyonu Taslak Nihai Raporu’nda belirtildi. Çağdaş bir yaklaşımla hazırlanan bu raporun 5 önemli konuda artısı var. Birincisi geleceğe dönük sürdürülebilir bir plan; ikincisi sadece yapım sürecini değil kullanım ve dönüşüm süreçlerini de göz önünde bulunduruyor; üçüncüsü bina ve yapıdan ziyade yapılı çevre kavramına dikkat çekiyor; dördüncüsü maliyetten ziyade kalite bakış açısı içeriyor ve son olarak da inovasyonla farklılaşma ve rekabet üstünlüğü hedefleniyor.”

Soyak Holding CEO’su Dr. M. Emre Çamlıbel konuşmasında rapora yapılabilecek eklemelere de yer verdi. Çamlıbel rapora nihai şekli verilirken eklenebilecek konuları da şu şekilde sıraladı:

Müteahhit-geliştirici- yatırımcı kavramlarının ayrıştırılması; YOİ (Yatırım Ortamının İyileştirilmesi) bakış açısı; uzmanlık-ayrışma bakış açısının vurgulanması ve son olarak da sürdürülebilir yeni şehirlerin (yerleşimlerin) ve makro alt yapı yatırımlarının, marka şehirlerin planlanması.

Çamlıbel panelde yaptığı konuşmasının bir bölümünde İstanbul’un aday şehirler arasında yer aldığı 2020 Olimpiyatları’na da değinerek bu sürecin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Olimpiyatların İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmaları için de çok önemli olduğunu belirterek Londra’yı örnek verdi. Londra’da STK, kamu ve özel sektörün bir araya gelerek şehrin kuzeydoğusunda olimpiyatların gerçekleştirilmesine karar vererek büyük bir kentsel dönüşüm hamlesini de başardıklarını belirtti.

Konuşmasında “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi”ne (YOİ) de değinen Çamlıbel, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun (YOİKK) hazırladığı eylem planına da değindi. Planda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından inşaat izinleri sürecinin kısaltılması ve maliyetlerin azaltılmasına yönelik olarak yapılması gerekenlerin tespit edilmesi ve gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılmasına karar verilmesinin yabancıların yatırım süreçlerinde önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Dr. M. Emre Çamlıbel “Yabancı sermayenin memleketimize giriş yapması için yatırım ortamında daha fazla şeffaflık, kurumsallık ve uzmanlık şarttır. Müktesep hak, yasal altyapı ve uzmanlaşma gibi konular önümüzdeki dönümde gündemimizde olacak konulardır.” Çamlıbel böylece Türkiye’nin hem kurumsal hem bireysel yabancı yatırımcıyı organize bir şekilde çekeceğini sözlerine ekledi. Türkiye’ye büyük montanda kalıcı sermaye girişini sağlamak için devlet-özel sektör-sivil toplum kuruluşları olarak beraber hareket etmesi gerektiğine de konuşmasında işaret etti.

Soyak Holding CEO’su Dr. M. Emre Çamlıbel’in konuşmacı olarak katıldığı panele Kalkınma Bakanlığı İnşaat Sektörü Özel İhtisasa Komisyonu Koordinatörü Mehmet Uzunkaya, ODTÜ öğretim üyesi ve Kalkınma Planı İnşaat Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raportörü Prof Dr. İrem Dikmen Toker, Tepe İnşaat Genel Müdürü Atilla Kemal Oğuz, Bilgi Hizmetleri Grup Yönetmeni Agop Niksarlıoğlu da konuşmacı olarak yer aldı.

Uzunkaya kalkınma planlarının üst düzey politik belgeler olduğunu söyleyerek 10. Kalkınma Planı’nın 46 tane ÖİK (Özel İhtisas Kurulu) ve 20 tane de ÇG (Çalışma Grubu) tarafından hazırlandığını belirtti. Kalkınma Planı İnşaat Sektörü Özel İhtisas Komisyonu’nunsa 18 kamu, 3 üniversite, 17 STK, 6 özel sektör ve 1 uluslararası kalkınma kuruluşundan toplam 45 üye ile hazırlandığını belirtti.

Raportör Prof. Dr. İrem Dikmen Toker Kalkınma Planı İnşaat Sektörü Özel İhtisas Komisyonu tarafından hazırlanan Mühendislik, Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Özel İhtisas Komisyonu Taslak Nihai Raporu’nun hazırlık sürecini anlattı. Raporun 9 maddeye dikkat çektiğini belirten Toker bu maddeleri de şöyle sıraladı: Eğitim, teknik müşavirlik hizmetleri, rekabet ortamı, hizmet çeşitliliği ve işbirliği, yurtdışına atılım, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir yapılı çevre, iş sağlığı ve güvenliği, inovasyon, koordinasyon.

Bu yıl 14.sü düzenlenen ‘Dinamikler 2013 14. Proje Yönetim Kongresi’ İstanbul Proje Yönetimi Derneği tarafından düzenleniyor. Ülkemizdeki ilk en geniş kapsamlı ve katılımlı proje yönetimi kongresi olan Dinamikler kongresinin amacı proje yönetiminde profesyonellik ve kaliteyi, etik kurallar çerçevesinde, geniş ölçüde kabul görmüş dünya standartlarını baz alarak, mesleki gelişim sağlamaya katkıda bulunmak ve bu standartlar çerçevesinde çalışmaya ilgi duyanları bir araya getirip tanıştırmaktır. hurriyetemlak.com

Bunlarda ilginizi çekebilir: