Tuba Büyüküstün ve Farah Zeynep Abdullah yeni gözde!

Tuba Büyüküstün ve Farah Zeynep Abdullah gibi yıldızlar Türk halkının olduğu kadar Ruslar’ın da gözdesi oldu.

Magazin

Tuba Büyüküstün ve Farah Zeynep Abdullah yeni gözde! Rol al­dık­la­rı pro­je­ler­le şöh­ret­le­ri Tür­ki­ye dı­şı­na ta­şan Tu­ba Bü­yü­küs­tün, Fa­rah Zey­nep Ab­dul­lah, Ber­gü­zar Ko­rel ve Kı­vanç Tat­lı­tu­ğ’­un be­bek­le­ri şu sı­ra­lar Rus­ya­’da bü­yük il­gi gö­rü­yor. Rus­ya­'da be­bek­le­ri en çok sa­tı­lan isim ise Tu­ba Bü­yü­küs­tün. Yıl­lar ön­ce rol al­dı­ğı 'Gö­nül­çe­len' di­zi­siy­le Rus­la­r’ın gön­lü­nü çe­len ün­lü oyun­cu­nun on­lar­ca çe­şit be­be­ği ya­pıl­dı.

Haberin devamı için tıklayınız...

Bunlarda ilginizi çekebilir: