Tuba Büyüküstün'den iki bomba birden

Kara Para Aşk'ın sevilen oyuncusu Tuba Büyüküstün iki filmle birden sinemada fırtına gibi esecek.

Magazin

Tuba Büyüküstün'den iki bomba birden Dizileriyle yakaladığı şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Tuba Büyüküstün, şimdi de sinemada adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Büyüküstün 2 sinema filmiyle seyirci karşısına çıkacak.

Bu­gü­ne ka­dar rol al­dı­ğı di­zi­le­riy­le Or­ta­do­ğu, Bal­kan­lar, Av­ru­pa ve Gü­ney Ame­ri­ka­’da ha­tı­rı sa­yı­lır bir hay­ran kit­le­si­ne sa­hip olan Tu­ba Bü­yü­küs­tün, şim­di de be­yaz­per­de­de fır­tı­na­lar es­tir­me­ye ha­zır­la­nı­yor.

Ba­şa­rı­lı oyun­cu­nun rol al­dı­ğı iki si­ne­ma fil­mi art ar­da viz­yo­na gi­re­cek.

Eşiyle başrolü paylaştı

Bu film­ler­den il­ki baş­ro­lü­nü eşi Onur Say­la­k’­la pay­laş­tı­ğı Öz­can Al­pe­r’­in yö­net­ti­ği ‘Rüz­ga­rın Ha­tı­ra­la­rı­.’ Çe­kim­le­ri Ba­tu­m’­da ger­çek­le­şen film, II. Dün­ya Sa­va­şı­’nın son gün­le­rin­de, mu­ha­lif şai­rin Tür­ki­ye­’den ka­çı­şı­nı, Ka­ra­de­niz or­man­la­rın­da­ki Sov­yet Gür­cis­tan sı­nı­rı­na olan yol­cu­lu­ğu­nu ve sür­gün ha­ya­tı­nı an­la­tı­yor. Film, son­ba­har­da viz­yo­na gi­re­cek.

Moda tasarımcısını oynuyor

Bü­yü­küs­tü­n’­ün viz­yo­na gi­re­cek di­ğer fil­mi ise bir moda tasaırmcısını canlandırdığı, Irak­lı yö­net­men Hi­ner Sa­le­em’­in yö­net­ti­ği ‘Dar Elbise’ olacak. Büyüksütün, ey­lül ayın­da viz­yon­da ola­cak filminde Ca­ner Cin­do­ruk ve Ha­zar Er­güç­lü ile başrolü paylaşacak.

Fotoğraflar için tıklayınız...
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: